Meer items laden
 Je hebt het einde bereikt, probeer je zoekterm te verfijnen als je niet het gewenste resultaat hebt gevonden.
 Sorry, er zijn geen resultaten gevonden op deze zoekterm
Logo Imagro 30 jaar Imagro logo
Zoeken
10 november 2023 door Roger Engelberts

Energietransitie: gas d'r op Jetten!

 

Het Nederlandse elektriciteitsnet kan 20 gigawatt verwerken aan energie-capaciteit. Het bestaande aardgasnetwerk verwerkt 350 gigawatt aan capaciteit. Mind you. Hier zit een factor van meer dan 17 x tussen! Mijn punt: de energie-transitie gaat nooit lukken als we de capaciteit van het gasnetwerk incorporeren in het stroomnetwerk. On-mo-ge-lijk. Immers datzelfde stroomnetwerk is nu al overbelast. Bovendien ontstaat er nog een giga-honger  naar extra stroom vanwege o.a. de elektrificatie van het wagenpark.    

 

Ik zeg; alarmfase 1. Zeker als de algehele modus is ‘’Nederland van het gas af’’. De Groningse gasbel wordt afgeknepen, de Oekraïne oorlog en bijkomende geopolitieke spanningen drukken ons met de neus op de feiten: afhankelijkheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid. En tegelijk: solar en wind blazen onvoldoende in de electriciteitsbuzz en mini kern-energie-centrales kunnen nog jaren duren voor ze in productie gaan, hoewel demissionair minister Rob Jetten nu ook als een blad aan de boom draait.  

Wat overblijft: ander gas pompen in ons bestaande gasleidingenstelsel. Daarom moet groen gas op alle fronten voorrang krijgen. Zeker als die keus al ‘’loud and clear’’ door het kabinet – in de klimaatbrief van minister Rob Jetten - is uitgesproken. In die brief worden groen gas producenten verplicht om in 2030 minimaal 20 % groen gas bij te mengen op het aardgasnetwerk. De minister noemt een kwantumsprong in het klimaatakkoord; een vertienvoudiging van de productie van groen gas in 2030. Van 0,2 miljard m3 nu, naar 2,0 miljard m3 in 2030. Een studie van CE-Delft (Onafhankelijk onderzoek en advies) geeft aan dat je bij die doelstelling - met alle beschikbare biogrondstoffen, dank aan AgriBioScource - niet zonder mest kan. 50% van de doelstelling, dus 1 miljard m3 groen gas moet komen uit mest. Dat betekent maar één ding: de komende 7 jaar moet het overgrote deel van de Nederlandse mest door de vergister. En ja dan heeft de toekomst haast.

Maar dan zullen we wel met z’n allen ‘’gas moeten geven’’ met groen gas. Zowel in het versneld faciliteren van vergunningen als het afvangen van negatieve bijkomstigheden. Denk aan transport, fijnstof en geur. Daarbij liggen er prachtige koppelkansen: we lossen de stikstof- én energiecrisis op passend bij dat wat de maatschappij wenst. Hoe we dat doen? Heb je even? Dat doen we dan met versnelde stappen naar gewenste kringlooplandbouw, significante stikstofreductie en minder uitstoot van broeikasgassen, leveren van schoon water, het afvangen van CO₂, we maken regionale reststroom- en mestverwaarding mogelijk door uit organische mest kunstmestvervanger te maken, en en passant helpen we boeren via elektrificatie naar een fossielvrije landbouw.

Als ergens de energie-ambitie van Jetten gestalte kan krijgen, dan is het wel in de Nederlandse zandprovincies. Een voorbeeldje. Alleen al in het Land van Cuijk kunnen we 30 miljoen m3 groen gas aan het aardgasnetwerk toevoegen, volledig zelfvoorzienend zijn! Kom op overheid, door je ambitie te tonen ben je al halfweg, maar dan moet je wel doorpakken. Gas d’r op Jetten!

Deel dit artikel

Meld je aan voor onze I-mailing

In onze I-mailing houden we je periodiek op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Imagro. Nieuwe projecten, inspirerende blogs, openstaande vacatures én andere leuke weetjes. Vul je gegevens in wanneer je de I-mailing wil ontvangen.

Ook interessant

Programmabureau KRW-DHZ

Actie in de Taxi!

Planet Beet: een experience vol verwondering

Het Ministerie van LNV

De Groene Vonk - Transformatie van de landbouw naar een duurzamer systeem

idverde

Gedragen strategie mét handvatten voor implementatie

Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie

Verduurzaming van de agrofoodketen versnellen

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit - regio Zuid

Een keynote over het unieke samenwerkings- en innovatieklimaat

Gemeente Land van Cuijk en Platform AgriFood Tech

Community ME-N-U

Greenport West-Holland

Community Indoor Farming Nederland

Dutch Dairy Challenge

Samen werken aan verduurzaming van de melkveesector

FrieslandCampina Jongeren

Met elkaar, gezellig en op eigen-wijze vooruit!