Meer items laden
 Je hebt het einde bereikt, probeer je zoekterm te verfijnen als je niet het gewenste resultaat hebt gevonden.
 Sorry, er zijn geen resultaten gevonden op deze zoekterm
Logo Imagro
Zoeken
Community building - Midden-Delfland

Een lerend en levend Innovatienetwerk

Midden-Delfland is een uniek open weidelandschap in de drukke metropool rond Rotterdam, Delft en Den Haag. Deze unieke ligging aan de rand van de stad biedt enorme kansen voor de boeren in het gebied. In de directe omgeving wonen ruim 2 miljoen potentiële klanten. Innovatienetwerk Midden IN Delfland (MIND) verbindt boer met stedeling, producent met consument en platteland met de stad, om samenwerking aan toekomstgerichte initiatieven aan te zwengelen. Initiatieven die bijdragen aan vernieuwing in onder andere producten, diensten, afzet, communicatie, natuurontwikkeling en bedrijfsvoering.

Het MIND-netwerk is opgericht als samenwerking tussen Provincie Zuid-Holland, Gemeente Midden-Delfland, de agrarisch ondernemers in het gebied en metropoolregio Den Haag Rotterdam. Samen met Wageningen UR en Pantopicon (BE) is Imagro vanaf de start betrokken bij de programmering en communicatie van het netwerk. 

 

 

Een programma dat verbindt en aanjaagt
Het netwerk inspireert deelnemers met excursies, themasessies, innovatiesessies, het MIND platform, de MIND krant en een jaarlijks terugkerend netwerkevent. Hierin staat de verbinding tussen Midden-Delfland en omliggend stedelijk gebied altijd centraal.

Boeren spelen een sleutelrol in het MIND-netwerk. Zij maken en onderhouden het landschap, de natuur en zorgen voor (h)eerlijk voedsel. Samen met ondernemers, bewoners en verenigingen uit het gebied én uit de stad werken zij aan een economisch vitaal Midden-Delfland; een gastvrij landschap met aandacht voor ecologie, economie en recreatie. Een open gebied waar iedereen op zijn eigen manier van kan genieten.

Imagro verzorgt alle interne en externe communicatie van het MIND-netwerk. We ontwikkelen en beheren de content voor de social media kanalen, de website en de periodieke digitale nieuwsbrieven.

Geschreven door Fabiënne van Grunsven

Meer weten over deze case?

Neem contact met mij op

Ontmoet het team

Fabiënne
Jeroen
Paul