Meer items laden
 Je hebt het einde bereikt, probeer je zoekterm te verfijnen als je niet het gewenste resultaat hebt gevonden.
 Sorry, er zijn geen resultaten gevonden op deze zoekterm
Logo Imagro 30 jaar Imagro logo
Zoeken
Limburgse Land- en Tuinbouwbond

LLTB-kompas op weg naar 2030

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond zag haar 125 jarig jubileum als het moment om vooruit te blikken. Dat deed deze belangenbehartiger met het Kompas 2030. Imagro dacht mee over de vorm en de inhoud van dit kompas en tekende voor de vormgeving en online vertaling. “Imagro was voor ons een fijne en kundige sparringpartner gedurende het hele proces. De combinatie van creativiteit, kennis over de sector en out of the box-mentaliteit was voor ons uitermate waardevol,” aldus Bart Bosters, communicatieadviseur bij de LLTB.

Imagro werd gevraagd om mee te werken aan een tool ter ondersteuning van gesprekken van de LLTB over de dilemma’s die Limburgse ondernemers ervaren bij verduurzaming van de landbouw. Bosters: “Samen kwamen we uiteindelijk tot een uitgebreid online tool, een 52 pagina’s tellende brochure en een poster die bij 2.000 leden in de bus viel samen met Nieuwe Oogst.”

 
 

Inspiratie

“Kompas 2030 is een uitnodiging aan onze partners om samen te kijken naar de uitdagingen die wij tegenkomen in het licht van wat de aarde, buren en burgers, consumenten én de Limburgse economie van ons vragen. Daarnaast is het kompas bedoeld ter inspiratie en ondersteuning van onze leden. Want we zijn natuurlijk ook met hen op weg naar 2030,” aldus Bosters.

Opgaven en oplossingen

Bosters ziet elke dag om zich heen dat de Limburgse land- en tuinbouw deel van de oplossing kunnen zijn. “Kijk bijvoorbeeld naar een aarde-opgave als energiebesparing en duurzame opwekking. Limburgse boeren en tuinders hebben daarvoor meerdere oplossingen in huis. Denk aan windmolens, zonnepanelen, nieuwe teelten, groene chemie, het vastleggen en verwaarden van koolstof en verduurzaming van materialen. Bovendien zie je dat oplossingen vaak bijdragen aan meerdere (typen) opgaven tegelijkertijd. Die samenhang der dingen wilden we heel graag laten zien met dit kompas. En dat is goed gelukt!”
 
Volgens Bosters loopt de agrarische sector bij verduurzaming van de landbouw in essentie tegen twee typen uitdagingen aan. “Op de eerste plaats hebben de aarde, buren en burgers en consumenten wensen, maar zijn ze niet bereid de kosten daarvoor, volledig of grotendeels, te betalen. De agrarische ondernemer wordt zo geconfronteerd met een hogere kostprijs of verlies van opbrengsten, maar krijgt die niet vergoed. Op de tweede plaats liggen wensen liggen niet altijd in elkaars verlengde of zijn ze soms zelfs tegenstrijdig. De burger wil bijvoorbeeld dat dieren meer ruimte krijgen en buiten kunnen lopen, terwijl dezelfde burger als buurman bang is voor hinder doordat dieren buiten lopen.”

Perspectieven

Wat heeft de Limburgse land- en tuinbouw nodig om deze uitdagingen het hoofd te bieden? Dat beschrijft het kompas bij ‘Onze perspectieven’. “Het waarderen van maatschappelijke diensten is bijvoorbeeld een belangrijke randvoorwaarde, net als het creëren van ontwikkelruimte. Een andere  is integraal werken: kijk bij voorgenomen plattelandsbeleid, -programma’s en -projecten naar de gevolgen in de breedte en check op tegenstrijdigheden. Betrek ondernemers, andere belanghebbenden én andere overheden. En maak vervolgens eenduidige keuzes en betrek daarbij ook opgaven en uitdagingen die niet (direct) tot de bevoegdheden van het bevoegd gezag horen. Op het agrarisch bedrijf komen al die opgaven en uitdagingen immers samen.”
Meer weten?
  • Het LLTB Kompas 2030 is digitaal te raadplegen op www.lltb-kompas2030.nl
  • Wilt u het liever in boekvorm bekijken, dan kunt u een exemplaar aanvragen via info@lltb.nl.
  • Bekijk deze video voor twee concrete voorbeelden uit het Kompas 2030. Vleesveehouder Tim Hupperetz legt uit dat hij alles wil doen om in harmonie met zijn omgeving te ondernemen, maar mist de waardering vanuit de consument. Glastuinder Frank van Lipzig heeft een prachtige oplossing voor het energievraagstuk, maar loopt tegen een muur van regelgeving aan. https://youtu.be/lqBWRX9q4rY
  • Het Kompas 2030 werd gelanceerd tijdens het digitale LLTB jubileumcongres. Hierbij was onder andere gedeputeerde Lia Roefs aanwezig: https://youtu.be/eW92gmlF-F0

Geschreven door Jeroen Caspers

Meer weten over deze case?

Neem contact met mij op

Ontmoet het team

Déwin
Elke
Jeroen
Mike
Roger

Ook interessant

FrieslandCampina

Complete communicatie over complexe materie

Cosun

Cosun brengt haar strategie tot leven met verhalen

Programmabureau KRW-DHZ

Actie in de Taxi!

Cosun

Planet Beet: een experience vol verwondering

Het Ministerie van LNV

De Groene Vonk - Transformatie van de landbouw naar een duurzamer systeem

idverde

Gedragen strategie mét handvatten voor implementatie

Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie

Verduurzaming van de agrofoodketen versnellen

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit - regio Zuid

Een keynote over het unieke samenwerkings- en innovatieklimaat

Gemeente Land van Cuijk en Platform AgriFood Tech

Community ME-N-U

Greenport West-Holland

Community Indoor Farming Nederland