door Roger Engelberts

Alles begint met een vraag

Imagro is de kracht van JA zeggen en de kracht van vragen stellen. ‘Ja’ als levenshouding, maar veel meer nog ‘ja’ als woord, als scheppende taal. Het meest creatieve, ontregelende, motiverende, kortom krachtigste instrument dat we tot onze beschikking hebben. Het is het woord dat gelijkstaat aan alles wat leeft, de energie in de natuur, het verlangen van de mens, een rivier die naar beneden stroomt, een zomerse stortbui, het plezier waarmee kinderen aan het eind van een schooldag een plein op rennen, de oerkracht waarmee een nieuw individu geboren wordt.

Imagro is ook in 2019 ‘Ja’ en ‘Vragen stellen’. Onze maatschappij verdrinkt momenteel in Gele Hesjes geweld. In vooroordelen, stereotypering en proteststemmen. Dat, terwijl wij in de top 10 huizen van het gelukkigste land ter wereld met een goede welzijns- en welvaartsbasis. Maar waarom geen optimistisch en onbevooroordeeld beeld?

Ja is zoveel mooier dan nee. Vragen stellen en luisteren zoveel mooier dan antwoorden geven.

Toevallig stuitte ik deze donkere en natte dagen voor Kerst op een drie-filter-test die ruim 2300 jaar eerder (!) is vastgelegd door een Griekse wijsheer die alom wordt gezien als de vader van de Westerse filosofie. Deze wijsgeer was wereldkampioen vragen stellen. Alles Begint Met Vragen Stellen. Maak er een vraag van, stel een vraag, ben nieuwsgierig!

In het oude Griekenland was Socrates gekend voor zijn integriteit en zijn wijsheid. Een dag kwam Socrates een man tegen, die hem aansprak met de woorden: "Weet je wat ik zojuist gehoord heb over een vriend van jou?"

"Een momentje", zei Socrates. "Voor je me van alles gaat vertellen over mijn vriend, wil ik jou enkele vragen stellen. Ik noem het de drie-filter-test." De man vroeg Socrates wat hij daar mee bedoelde.

Socrates legde hem uit wat de drie-filter-test inhoudt. De eerste filter gaat over waarheid. Hij vroeg de man, of hij 100% zeker wist, dat wat hij zou vertellen de waarheid was... "Nee," zei de man "dat weet ik niet 100% zeker, ik heb het van horen zeggen..." "Ok," zei Socrates "dus je weet niet zeker of het waar is. Maar laat ik je de tweede filter vertellen. De tweede filter is die van de goedheid. Wat jij me wilt vertellen over mijn vriend. Is dat iets goeds?" Opnieuw moest de man daar negatief op antwoorden...

"Ok," zei Socrates "dus je wilt me iets vertellen over een vriend van mij, waarover je niet zeker weet of het waar is en het is ook geen goed nieuws. Maar laat me je vertellen over de derde filter. Is het in mijn voordeel dat ik dit nieuws hoor? Kan ik er iets mee doen dat voor mij van belang kan zijn?" "Niet echt," antwoordde de man beschaamd...

"Wel," concludeerde Socrates "je wilt me iets vertellen over mijn vriend, waarvan je niet zeker weet of het waar is, waarvan je weet dat het negatief is en voor mij van geen belang.. Waarom wil je het mij dan eigenlijk vertellen?"

Dít is de reden dat Socrates zo hoog stond aangeschreven. Het is een goede les voor ons allemaal! Denk na voor je spreekt. Voorkom dat jouw woorden schade brengen aan een ander. Het zal je in dank afgenomen worden... een mooie Kerst gewenst namens heel Imagro!

Roger Engelberts

Meld je aan voor onze I-mailing

In onze I-mailing houden we je periodiek op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Imagro. Nieuwe projecten, inspirerende blogs, openstaande vacatures én andere leuke weetjes. Vul je gegevens in wanneer je de I-mailing wil ontvangen.