door Annet Kersten

Het paard als brug tussen hippische markt en maatschappij

Elke dag genieten ruim een half miljoen ruiters en paardeigenaren van hun paard en de interactie met dit edele dier. De hippische sector is hot en vol in galop.  

De bewegingswereld van paarden is relevant. Een beweging waar je rekening mee moet houden. De ontwikkelingen bieden arbeidsmogelijkheden, kennis, innovatie en (economische) waarde. Het is qua economie de 2e belangrijke sector in de Agro-Food. De hippische sector is daarnaast van grote sociaal-maatschappelijke betekenis. Het paard is een (economische) drager voor recreatie, plattelands- en landschapsbeleving, amateursport en topsport. Immers zonder breedtesport geen topsport. Wist je dat de drummer van de Rolling Stones en ook Bruce Springsteen en zijn dochter Jessica een graag geziene gast zijn in Zuid-Nederlandse hippische omgeving? Dit alles zorgt ervoor dat de maatschappelijke aandacht en zichtbaarheid toeneemt.

Als actieve amazone loop ik tegen de vraag aan of deze aandacht voldoende is voor een toekomstbestendige sector. De sector heeft zeker een groot sociaal-maatschappelijk betekenis maar leeft nog vaak in een eigen bubbel. Als we onze oogkleppen niet af doen missen we acceptatie en draagvlak voor de paardenhouderij. En dan bestaat de mogelijkheid dat we in draf op een blinde muur af gaan.  

Transparantie en heldere kennisverspreiding is nodig om acceptatie en draagvlak te krijgen voor de paardenhouderij. In Nederland hebben we veel expertise op hippisch gebied en wie weet dat? Voor niet paardenliefhebbers is deze sector mysterieus en onvoldoende toegankelijk. De paardensector is er vaak eentje van ‘’ons kent ons’’, dat kan, nee moet beter. Geen oogkleppen op maar openheid. Van Hippisch naar Maatschappelijk hip! Willen we een volhoudbare door de maatschappij geaccepteerde paardenhouderij dan moeten we blijven luisteren, communiceren en dialogiseren.

“Het paard verbindt – maar verbinden wij het paard voldoende?”

Het paard verbindt niet alleen de mens maar ook de dier- en veehouderij. Imagro ziet – als partner van Stichting Limburg Paardensport, waar we samen met het bestuur en manager Cissy Schuring de strategie en positionering mee mochten inkleuren – dé kans om door middel van het paard burgers met dierhouderij te verbinden. Hoe? Zo! Limburg is dé mondiale economische hotspot voor de hippische sector. En de ambitie is groot: In 2028 wil Limburg een Olympisch Klimaat hebben gecreëerd waardoor iedereen in de regio vanuit zijn eigen verbondenheid met het paard, topprestaties kan leveren. Feiten tellen en tonen relevantie op het gebied van sport, markt en maatschappij. Hou je vast: Het economische belang voor Limburg is 175 miljoen euro. De komende vijf jaar wordt daar nog eens 90 miljoen euro in geïnvesteerd. Er ligt circa 1.500 km aan ruiter en menpaden, en met 200 officiële paardensportwedstrijden, waaronder top evenementen en 40.000 paardensporters spant Limburg de Hippische kroon. 

Terug naar de verbinding van maatschappij en veehouderij via het edele dier: wij zien een paardenlandschap voor ons met sociaal en maatschappelijke meer-waarde. Niet alleen voor recreatie en sport maar juist ook voor het landschap en de leefomgeving. Het inrichten van een paardenlandschap voor alle stakeholders is nodig voor een duurzame en volhoudbare paardenhouderij. Bij het inrichten van zo’n paardenlandschap is transparantie in de keten van belang. Geen “ons kent ons”, nee toegankelijkheid en co-creatie. Door het paardenlandschap samen met omwonenden te creëren zorg je voor betrokkenheid en draagvlak.

Het werkgever- en werknemerschap in de sector zijn van belang voor de ontwikkeling van de hippische dynamiek. Met relevante partijen wordt op zowel MBO- als HBO-niveau gewerkt aan verbetering van de aansluiting van het hippisch onderwijs op de vraag vanuit de (internationale) markt. Paarden zijn de nieuwe koeien. Kinderen en jongeren uit dorp en stad willen leren paardrijden. Op veel plaatsen ontbreekt het aan goede manegeplekken om te leren paardrijden (toegankelijkheid). Daarom ons appèl om binnen het landschap het eenvoudiger te maken om de eerste kennismaking met het paard te kunnen maken. Dit is de fundering voor het nieuwe paardenlandschap.

Deze jonge kinderen en ook hun ouders komen meer en meer in contact en verbinding met het landschap en agrarische activiteiten. Door deze betrokkenheid zullen zij meebewegen binnen deze sector, zo ontstaat de strategie van een hink, stap, sprong:

  • Hink: toegankelijker maken om kennismaking met het paard te krijgen. Een paardenlandschap voor de leefomgeving, sport, recreatie en fokkerij. 

  • Stap: maatschappij komt middels het paard in contact met diverse platteland- en agrarische activiteiten. Dierhouderij wordt toegankelijker en populairder. 

  • Sprong: Als gevolg dat er een landschap van vee en paarden gecreëerd is. Niet alleen van toegevoegde waarde voor de paardenhouderij maar voor de gehele agrarische sector. 

“HET BELANG VAN EEN INTEGRALE, TRANSPARANTE BENADERING VAN HET PAARD ALS VERBINDENDE FACTOR EN SCHARNIER TUSSEN MARKT EN MAATSCHAPPIJ IS DE FUNDERING VOOR HET NIEUWE PAARDENLANDSCHAP 

Willen we als paardensector hierop scoren, moeten we ons er ook echt voor open stellen. Want wil je betrokken mensen, betrek ze dan! 

 

Meld je aan voor onze I-mailing

In onze I-mailing houden we je periodiek op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Imagro. Nieuwe projecten, inspirerende blogs, openstaande vacatures én andere leuke weetjes. Vul je gegevens in wanneer je de I-mailing wil ontvangen.